Polbruk

Polbruk

1. Wykonanie podjazdu pod przyszły garaż z kostki i płyt ażurowych – Wyszogóra (listopad 2020r). 

2. Przebudowa chodnika w m. Wisełka (wiosna 2022).

3. Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Grębowie, gmina Kamień Pomorski (listopad 2020r).