Realizacje

Termomodernizacja budynku przy ul. J. Długosza w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Chrząszczewo.